Zwiastowanie i Dziewica Maryja

Maria jako jedyna kobieta wymieniona z imienia w Koranie, ma cały rozdział nazwany jej imieniem (Sura 19, „Maryam”). Jest czczona przez muzułmanów jako Dziewica Matka Jezusa. Podobnie jak katolicy, muzułmanie wierzą, że Maryja jest czysta, odważna i wierna. Wierzą też, że była wolna od grzechu. Koran nazywa ją przykładem dla wierzących, kobietą prawdy, znakiem dla wszystkich narodów i wybraną ponad wszystkie kobiety. W tym programie będziemy mówić o Dziewicy Maryi i wdzięczności. Mamy dwóch młodych mówców, którzy wspomną o wspólnych punktach tego tematu jako źródła dialogu i zrozumienia chrześcijańsko-muzułmańskiego.

Dołącz do nas w czwartek 25 marca o godzinie 18:00
rejestracja na: rejestracja@fundacjamevlana.pl

Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia zostanie dostarczony do osoby zarejestrowanej na wydarzenie.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

 

Miraç Kandili (Wniebowstąpienie)

Wniebowstąpienie

Mirac jest tradycją wniebowstąpienia Mahometa w islamskich wierzeniach. Słowo “powstanie” pochodzi od arabskiego “uruc”. Isra, która jest pochodną czasownika w sensie “podróżowania” i jest używana w znaczeniu “nocnej podróży”, jest terminologią religii, w której proroka Mahometa islamu zabrano z Masjid al-Haram w Mekce do Masjid al-Aksa w Jerozolimie , a mirac oznacza wznieść się do klatki piersiowej.

Regaip Kandili

Noc z życzeniami lub nocy z życzeniami, według kalendarz Hidżry pierwszy czwartek w miesiącu Recepa W nocy z piątku. Radical „arzula mAk, ma tendencję” Regaib słowo, które oznacza nie robi w. Noc z życzeniami bezpośrednio z Koranu Koran zaczął być obchodzony ale nie kultura religijna powstała w czasie wielkiego święta i ma ważne miejsce tutaj. Zwłaszcza w mistycznych artefaktów, Islam Nebi z regaip spadła do łona nocy w miesiącu Rajab pierwszym poście czwartek wieczorem regaip modlitwa jest nagroda popełnienia modlitwę według nazwy, a plotka, że ​​kierunek, w którym liczne zalety tej nocy „nieuzasadnione” i wskazał, że przez muhaddises. Narracja o modlitwie Regâip, szczególnie znana wśród ludzi w związku z nocą Regâip, Abdullah b. Cehdâm Mekka ustalono, że osoby Sufi / out są określone w źródle tego zainteresowania. AH prywatnego kultu i celebracji w nocy z 5 regaip jeszcze źródeł.