Zwiastowanie i Dziewica Maryja

Maria jako jedyna kobieta wymieniona z imienia w Koranie, ma cały rozdział nazwany jej imieniem (Sura 19, „Maryam”). Jest czczona przez muzułmanów jako Dziewica Matka Jezusa. Podobnie jak katolicy, muzułmanie wierzą, że Maryja jest czysta, odważna i wierna. Wierzą też, że była wolna od grzechu. Koran nazywa ją przykładem dla wierzących, kobietą prawdy, znakiem dla wszystkich narodów i wybraną ponad wszystkie kobiety. W tym programie będziemy mówić o Dziewicy Maryi i wdzięczności. Mamy dwóch młodych mówców, którzy wspomną o wspólnych punktach tego tematu jako źródła dialogu i zrozumienia chrześcijańsko-muzułmańskiego.

Dołącz do nas w czwartek 25 marca o godzinie 18:00
rejestracja na: rejestracja@fundacjamevlana.pl

Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia zostanie dostarczony do osoby zarejestrowanej na wydarzenie.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

 

Miraç Kandili (Wniebowstąpienie)

Wniebowstąpienie

Mirac jest tradycją wniebowstąpienia Mahometa w islamskich wierzeniach. Słowo “powstanie” pochodzi od arabskiego “uruc”. Isra, która jest pochodną czasownika w sensie “podróżowania” i jest używana w znaczeniu “nocnej podróży”, jest terminologią religii, w której proroka Mahometa islamu zabrano z Masjid al-Haram w Mekce do Masjid al-Aksa w Jerozolimie , a mirac oznacza wznieść się do klatki piersiowej.

Regaip Kandili

Noc z życzeniami lub nocy z życzeniami, według kalendarz Hidżry pierwszy czwartek w miesiącu Recepa W nocy z piątku. Radical „arzula mAk, ma tendencję” Regaib słowo, które oznacza nie robi w. Noc z życzeniami bezpośrednio z Koranu Koran zaczął być obchodzony ale nie kultura religijna powstała w czasie wielkiego święta i ma ważne miejsce tutaj. Zwłaszcza w mistycznych artefaktów, Islam Nebi z regaip spadła do łona nocy w miesiącu Rajab pierwszym poście czwartek wieczorem regaip modlitwa jest nagroda popełnienia modlitwę według nazwy, a plotka, że ​​kierunek, w którym liczne zalety tej nocy „nieuzasadnione” i wskazał, że przez muhaddises. Narracja o modlitwie Regâip, szczególnie znana wśród ludzi w związku z nocą Regâip, Abdullah b. Cehdâm Mekka ustalono, że osoby Sufi / out są określone w źródle tego zainteresowania. AH prywatnego kultu i celebracji w nocy z 5 regaip jeszcze źródeł.

ISLAM & DEMOCRACY-2: Civil Islam vs Political Islam

Please register at: biuro@fundacjamevlana.pl

The program will be held in English.

Open snack buffet.

Over the last few decades, Islam has become a central point of reference for a wide range of political activities, arguments and opposition movements. Contrary to what Islamists would argue, Political Islam is only one of the interpretations of Islam by Muslims. In an alternative Islamic understanding that might be broadly described as “Civil Islam,” Islam isn’t corrupted or transformed into a political ideology, nor is it state-centric. Instead, the main focus of Civil Islam is on the spiritual development of individual Muslims and the promotion of the general conditions for human flourishing, including a robust civil society, human rights, religious freedom, peace, ethics, social justice and economic development, the rule of law, and so on. We cordially invite you to join us for raising awareness about this issue and find answers for such questions like:                                                                                  Does Islam aim to build an apparatus of state or to design a society or rather a community?
Is Islam in its essence political, or does it have the potential for politicization?
What is political Islam? How does one observe the manifestation of political Islam?
Are the Islamists merely using some democratic ideas as slogans to cloak their real agenda?
If power is the real agenda of the Islamists, what consequence would this have on Islam and the world of Islam?
Is Islam the reason many Muslim countries are not democratic?
How does the record of democracy in Muslim countries compare to that of other regions of the developing world?
What are the main reasons so few Muslim nations are democratic?
What are the religious ideals within Islam that could favor democracy or oppose democracy?
Are democratic interpretations of Islam gaining ground in the Muslim world?

Sophia Pandya is currently a full professor at California State University at Long Beach, in the Department of Religious Studies. She received her BA from UC Berkeley in Near Eastern Studies/Arabic, and her MA and PhD from UC Santa Barbara in Religious Studies. A Fulbright scholar, she specializes in women and Islam, and more broadly in contemporary movements within Islam.

Arhan Kardas is a lawyer and historian. He received his doctorate in Erlangen on the equality of women in Islam. He studied Law, Philosophy at Ankara University and History at Bilkent University. He is the editor in chief of the Fontane magazine. In addition to Turkish, he speaks English, German, Arabic, Persian and Latin.

Kazanie: Post 10.05.2019

Miesiąc Ramadan jest przede wszystkim miesiącem obowiązkowego postu. Post jest jednym z pięciu filarów islamu, tarczą przed piekłem, a zapach występujący z ust poszczącego jest dla Boga bardziej przyjemny niż wszystkie smaki i aromaty raju. Jeden z hadisów Proroka Mahometa (s.a.w.) głosi, że Bóg odpuści człowiekowi poszczącemu każdy jego grzech, jeśli on to czynił z godnym poświęceniem i nadzieją, że Bóg jego wybaczy. Jedna z ośmiu bram Raju występująca w tradycji islamskiej pod nazwą Rejjan, otwiera się jedynie podczas postu i zamyka się po zakończeniu postu w Ramadanie. Post jest dowodem naszej wiary i miłości do Boga. W dosłownym tłumaczeniu post (arab. „saum”) oznacza całkowite powstrzymanie się od jedzenia, picia, stosunków seksualnych i palenia tytoniu – od świtu do zachodu słońca, w miesiącu Ramadan. W najdoskonalszym znaczeniu post jest unikaniem wszystkich słów i czynów, które są potępiane lub zakazane przez religię. Post jest obowiązkiem każdego wierzącego. Wierzący muzułmanin, który nie praktykuje postu, sprzeciwia się nakazowi Boga, łamiąc tym samym zasady posłuszeństwa wobec Niego. A przecież post jest przede wszystkim aktem posłuszeństwa wobec Boga i podziękowania za dary, jakimi On nas ubogacił.
Ponadto, post przypomina ludziom o ich prawdziwej naturze, zachęca do okazywania miłości, miłosierdzia i współczucia, zmiękcza serca i przynosi rozwinięcie wyznań wiary i dobrych uczynków. Człowiek poszczący uczy się być cierpliwym i oszczędnym.
Post jest również procesem oczyszczania fizycznego. Post jest dobrą metodą na oczyszczanie i zwiększenie odporności organizmu. Post przyczynia się do utrzymania prawidłowej kondycji oraz dobrego zdrowia.
W końcu, post pomaga w zadośćuczynieniu za grzechy i zmazuje winy. Jak mowił Prorok Mahomet (s.a.w.): „Post jest tarczą przeciwko grzechom, tzw. zakatem (dosłownie: jałmużna) ciała”.
Koran nie opisuje reguł, nie formułuje zasad rządzących postem. W tej sprawie muzułmanie powołują się na sunnę Proroka. Starają się pościć tak, jak tego czynił sam Wysłannik Allaha. Należy pamiętać, że post muzułmanina nie składa się tylko z powstrzymania się od jedzenia i picia. Wszystkie części ciała muszą znajdować się w stanie postu. Każda część ciała powinna unikać grzechu. Osoby poszczące muszą wykazać nadzwyczajną ostrożność w posługiwaniu się zmysłami, w myśleniu i szczególnie w używaniu języka. Wskazane jest przy tym również unikanie niepotrzebnych rozmów i wszelkich nieprzyzwoitych ruchów.
Prorok Mahomet (s.a.w) powiedział: „Men sâme Ramadâne îmânen, vehtisáben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbihi”. Ten hadis można przetłumaczyć na język polski w następujący sposób: „Zbawiony zostanie każdy, kto pościł w Ramadanie z wiarą i nadzieją w to, że będzie wynagrodzony przez Boga”. W taki sposób, człowiek, który pozbywa się swoich grzechów przy pomocy postu, może też odejść z tego świata bez grzechów. I taki człowiek odniesie zwycięstwo, bowiem nie będzie dla niego cierpienia ani na ziemi, ani w grobie, ani w Dniu Ostatecznym.
Allah Wszechmogący wyznaczył za dobre uczynki wynagrodzenia, które wyrażają się zwykle cyframi siedem, siedemdziesiąt, siedemset, jednak korzyści Ramadanu są niezliczone. Jak twierdzi sam Stwórca „Ramadan jest moim miesiącem. Ponieważ człowiek porzuca swoje pożądania i wstrymuje się od jedzenia i picia, Ja wynagrodzę go tak, jak tego mi się chce”. Nie wyznaczył jednak wartości wynagrodzenia. Być może z powodu tego, że ten aspekt przekracza granice ludzkiej wyobraźni i poznania.