Miesiąc Ramadan

Ramadan

Ramadan, najważniejszy miesiąc w muzułmańskim kalendarzu księżycowym, jest czasem zadumy i pobożności, upamiętniającym objawienie Koranu świętemu prorokowi Mahometow. Ramadan jest jednym z pięciu filarów islamu. Osoby obchodzące Ramadan w tym wyjątkowym miesiącu poświęcają więcej czasu modlitwie i najbliższym. Ramadan trwa około 30 dni do momentu pojawienia się nowego półksiężyca — i kończy obchodami święta Eid al-Fitr, które jest radosnym zwieńczeniem postu. Post jest przejawem bogobojności. Muzułmański post jest wyraźnie związany z judaistyczną i chrześcijańską tradycją postu. Ma istotne znaczenie moralne. Byłby nieważny, gdyby muzułmanin kłamał, oszukiwał, oczerniał innych czy wypowiadał grubiańskie i obraźliwe słowa. Każdego wieczora ma miejsce “przerwanie postu”, czyli spotkanie w kręgu krewnych, sąsiadów i przyjaciół. Dobrym zwyczajem jest troska o ubogich. Ramadan jest czasem pokuty i przebaczenia. Godziny wieczorne należy wykorzystać na przywrócenie pokoju i zgody. “Wysłuchaj mnie w tym miesiącu, kiedy do Ciebie wołam, abym miał udział w tym, w czym pokładał nadzieję” – tak kończy się cytowana wcześniej modlitwa ramadanowa.

Ramadan stanowi dla wszystkich Muzułmanów czas wyjątkowy, to miesiąc szczególnego kontaktu z Bogiem, samodyscypliny i refleksji. Gdy słońce zachodzi, obwieszczając zakończenie całodziennego postu, następuje radosna okazja do zjedzenia smacznego posiłku w miłym towarzystwie. Najlepszym sposobem na uczczenie tego wyjątkowego miesiąca jest możliwość zjedzenia w towarzystwie przyjaciół pysznego posiłku iftar. Z tej okazji mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uczestniczenie wraz z nami we wspólnym posiłku iftar. Gwarantujemy niezapomnianą atmosferę.

Czym jest iftar

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ten jest inicjatywą Fundacji Mevlana, realizującą cel „Społecznej Spójności”.

Wierzymy, że przysłuży się to zacieśnieniu społecznych relacji oraz lepszemu wzajemnemu zrozumieniu.

Kolacje iftar są organizowane są przez muzułmańskie rodziny. Spożywane wtedy są pyszne posiłki w atmosferze gościnności, przyjaźni i szacunku dla osób innych kultur. Gromadząc w ten sposób różne osoby w jednym miejscu, tworzy się okazja do ustanowienia nowych przyjaźni, przełamania uprzedzeń i nauczenia się czegoś od siebie nawzajem.

Fundacja Mevlana

Fundacja Mevlana została 7 kwietnia 2005 r. przez społeczność Turecką zamieszkającą od wielu lat w Polsce. Fundacja Mevlana jest organizacją non-profit, której zasadniczym celem jest uczestniczenie w budowaniu mostów pomiędzy społecznościami, promując współpracę, partnerstwo i służbę społeczeństwu poprzez dialog między-kulturowy i dyskusję.Fundacja Mevlana jest zdeterminowany zachęcać do poznawania i studiowania duchowych tradycji różnych społeczeństw świata, okazując im przy tym szacunek, uwagę i uznanie.