Zwiastowanie i Dziewica Maryja

Maria jako jedyna kobieta wymieniona z imienia w Koranie, ma cały rozdział nazwany jej imieniem (Sura 19, „Maryam”). Jest czczona przez muzułmanów jako Dziewica Matka Jezusa. Podobnie jak katolicy, muzułmanie wierzą, że Maryja jest czysta, odważna i wierna. Wierzą też, że była wolna od grzechu. Koran nazywa ją przykładem dla wierzących, kobietą prawdy, znakiem dla wszystkich narodów i wybraną ponad wszystkie kobiety. W tym programie będziemy mówić o Dziewicy Maryi i wdzięczności. Mamy dwóch młodych mówców, którzy wspomną o wspólnych punktach tego tematu jako źródła dialogu i zrozumienia chrześcijańsko-muzułmańskiego.

Dołącz do nas w czwartek 25 marca o godzinie 18:00
rejestracja na: rejestracja@fundacjamevlana.pl

Wydarzenie zostanie przeprowadzone online za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej Zoom. Link do wydarzenia zostanie dostarczony do osoby zarejestrowanej na wydarzenie.

Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną akceptację nagrywania, robienia zdjęć z państwa udziałem oraz ich późniejszą publikację na naszej stronie internetowej oraz mediach społecznościowych.

 

ISLAM & DEMOCRACY-2: Civil Islam vs Political Islam

Please register at: biuro@fundacjamevlana.pl

The program will be held in English.

Open snack buffet.

Over the last few decades, Islam has become a central point of reference for a wide range of political activities, arguments and opposition movements. Contrary to what Islamists would argue, Political Islam is only one of the interpretations of Islam by Muslims. In an alternative Islamic understanding that might be broadly described as “Civil Islam,” Islam isn’t corrupted or transformed into a political ideology, nor is it state-centric. Instead, the main focus of Civil Islam is on the spiritual development of individual Muslims and the promotion of the general conditions for human flourishing, including a robust civil society, human rights, religious freedom, peace, ethics, social justice and economic development, the rule of law, and so on. We cordially invite you to join us for raising awareness about this issue and find answers for such questions like:                                                                                  Does Islam aim to build an apparatus of state or to design a society or rather a community?
Is Islam in its essence political, or does it have the potential for politicization?
What is political Islam? How does one observe the manifestation of political Islam?
Are the Islamists merely using some democratic ideas as slogans to cloak their real agenda?
If power is the real agenda of the Islamists, what consequence would this have on Islam and the world of Islam?
Is Islam the reason many Muslim countries are not democratic?
How does the record of democracy in Muslim countries compare to that of other regions of the developing world?
What are the main reasons so few Muslim nations are democratic?
What are the religious ideals within Islam that could favor democracy or oppose democracy?
Are democratic interpretations of Islam gaining ground in the Muslim world?

Sophia Pandya is currently a full professor at California State University at Long Beach, in the Department of Religious Studies. She received her BA from UC Berkeley in Near Eastern Studies/Arabic, and her MA and PhD from UC Santa Barbara in Religious Studies. A Fulbright scholar, she specializes in women and Islam, and more broadly in contemporary movements within Islam.

Arhan Kardas is a lawyer and historian. He received his doctorate in Erlangen on the equality of women in Islam. He studied Law, Philosophy at Ankara University and History at Bilkent University. He is the editor in chief of the Fontane magazine. In addition to Turkish, he speaks English, German, Arabic, Persian and Latin.

ISLAM & DEMOCRACY-2

 

Please register at: biuro@fundacjamevlana.pl

The program will be held in english.

Open snack buffet.

Over the last few decades, Islam has become a central point of reference for a wide range of political activities, arguments and opposition movements. Contrary to what Islamists would argue, Political Islam is only one of the interpretations of Islam by Muslims. In an alternative Islamic understanding that might be broadly described as “Civil Islam,” Islam isn’t corrupted or transformed into a political ideology, nor is it state-centric. Instead, the main focus of Civil Islam is on the spiritual development of individual Muslims and the promotion of the general conditions for human flourishing, including a robust civil society, human rights, religious freedom, peace, ethics, social justice and economic development, the rule of law, and so on. We cordially invite you to join us for raising awareness about this issue and find answers for such questions like:
Does Islam aim to build an apparatus of state or to design a society or rather a community?
Is Islam in its essence political, or does it have the potential for politicization?
What is political Islam? How does one observe the manifestation of political Islam?
Are the Islamists merely using some democratic ideas as slogans to cloak their real agenda?
If power is the real agenda of the Islamists, what consequence would this have on Islam and the world of Islam?
Is Islam the reason many Muslim countries are not democratic?
How does the record of democracy in Muslim countries compare to that of other regions of the developing world?
What are the main reasons so few Muslim nations are democratic?
What are the religious ideals within Islam that could favor democracy or oppose democracy?
Are democratic interpretations of Islam gaining ground in the Muslim world?

ISLAM & DEMOCRACY-2

 

Over the last few decades, Islam has become a central point of reference for a wide range of political activities, arguments and opposition movements. Contrary to what Islamists would argue, Political Islam is only one of the interpretations of Islam by Muslims. In an alternative Islamic understanding that might be broadly described as “Civil Islam,” Islam isn’t corrupted or transformed into a political ideology, nor is it state-centric. Instead, the main focus of Civil Islam is on the spiritual development of individual Muslims and the promotion of the general conditions for human flourishing, including a robust civil society, human rights, religious freedom, peace, ethics, social justice and economic development, the rule of law, and so on. We cordially invite you to join us for raising awareness about this issue and find answers for such questions like:
Does Islam aim to build an apparatus of state or to design a society or rather a community?
Is Islam in its essence political, or does it have the potential for politicization?
What is political Islam? How does one observe the manifestation of political Islam?
Are the Islamists merely using some democratic ideas as slogans to cloak their real agenda?
If power is the real agenda of the Islamists, what consequence would this have on Islam and the world of Islam?
Is Islam the reason many Muslim countries are not democratic?
How does the record of democracy in Muslim countries compare to that of other regions of the developing world?
What are the main reasons so few Muslim nations are democratic?                                                                                    What are the religious ideals within Islam that could favor democracy or oppose democracy?                                        Are democratic interpretations of Islam gaining ground in the Muslim world?

Poznaj Swojego Sąsiada

Różnica jest przeznaczeniem przyciągniętym przez Boga w imię istot ludzkich i nie jest możliwe stworzenie jednolitej osoby poprzez wyeliminowanie tych różnic. W świecie XXI wieku, który stał się wioską z rozwojem środków komunikacji, musimy stwarzać okazje, aby uczynić świat bardziej znośnym, badając sposoby życia razem z innymi ludźmi. W tym kontekście zapraszamy do zrobienia kroku jako aktywni obywatele i spotkania się z naszymi sąsiadami, aby przyczynić się do harmonii społecznej, zaczynając od naszych najbliższych.
Chodź, przez wzajemne poznanie…

Ramazan ve Dialog(Ramadan i Dialog)

Różnice są przeznaczeniem przyciągniętym przez Boga w imię ludzkości. Nie można utworzyć jednego typu osoby, eliminując te różnice w tworzeniu. Tak więc zamiast marnować czas i energię, powinniśmy starać się współpracować, aby zmniejszyć różnice, które istniały od pierwszego dnia świata.

Globalizacja jest największym faktem dzisiejszego świata. Rozwój komunikacji i transportu jest czynnikiem przyspieszającym proces stania się wioską. Musimy znać realia świata, w którym żyjemy. W XXI wieku nie możemy żyć w świecie takim jak w drugim wieku. Oznacza to, że nie powinniśmy izolować się od świata własnymi rękami. Tak więc jesteśmy zobowiązani żyć razem z innymi ludźmi. Aby uczynić świat znośnym, jako muzułmanie mamy wiele do tego świata dzięki naszym wartościom religijnym, narodowym i kulturowym.

Dzisiaj muzułmanie są na rozdrożu. Na tym skrzyżowaniu muzułmanin powinien być „znanym innym”, a nie „nieznanym innym”. Dialog to kolejna nazwa chodzenia w kierunku bycia „znanym innym”. W tym procesie sumienie i zdrowy rozsądek ludzi Zachodu powinny być kierowane do uśmiechniętej twarzy islamu, należy wyjaśnić prawidłową interpretację źródeł islamskich i faktów historycznych od Proroka. W tym kontekście nadchodzący miesiąc Ramadanu powinien być również okazją. Musimy zaprosić naszych sąsiadów, przyjaciół biznesowych lub szkolnych na nasze kolacje iftar. W ten sposób powinniśmy stworzyć możliwości lepszego ich poznania i przedstawienia się. Oczekuje się, że wysiłki te przyczynią się do pokoju i spójności społecznej.

ISLAM and DEMOCRACY

In contrast to any claims, Islam is not a political ideology, it is a religion. To reduce Islam to a political ideology is the greatest crime against its ethos. The “state” is a system formed by human beings in order to protect their basic rights and freedoms and maintain justice and peace. The “state” is not a goal by itself, but an agency that helps people pursue happiness in this world and in the afterworld. Therefore, the phrase “Islamic state” is a contradiction.  A state is a result of a contract among humans, made up of humans, and it can neither be “Islamic” nor “holy”. Participatory form of governance, whether it is called a democracy or republic, is much more in resonance with the Islamic spirit than other forms of government, including monarchies and oligarchies.

We invite you to question and reveal the relevance of Islam and democracy. We cordially invite you to join us for raising awareness about this issue and find answers for such questions like:

Is democracy totally incongruent to Islam?

On what grounds democracy and Islam can be shown to be equal and on which grounds these are mutually exclusive?

Is Islam the reason many Muslim countries are not democratic?

What are the main reasons so few Muslim nations are democratic?

What are the religious ideals within Islam that could favor democracy?

Are democratic interpretations of Islam gaining ground in the Muslim world?

Hasan Ali Yurtsever is the muslim faith advisor at Benedictine University in Illinois. He was the president of the American Islamic College from 2012 to 2016. He earned his B.S. from Boğaziçi University and M.S. and Ph.D. from Ege University and tought in the math department at Georgetown. He was the president of the Rumi Forum in D.C., an organization founded in 1999 to promote interfaith and intercultural dialogue.

Open snack buffet.Live sufi music.The program will be held in english language.

Please register at : biuro@fundacjamevlana.pl

Islam & Democracy seminar was organized by Mevlana Foundation. The title impressed many Polish and international students, academics and public people. The Speaker, Dr. Ali YURTSEVER, was an experienced person who came long away from United States. In his 1 hr presentation, Q&A session, he enlightened the audience by his remarks. Here are some of his Remarks:
-Islam is totally compatible with Democracy.
-99% of religion is between human being and God. So, in my opinion there is no need for an islamic or christian state around the world. Instead a secular government which gives right to all religions would be a better choice for everyone to live their life in a safe way.
-Unfortunately nowadays no muslim majority countries around the world can be counted as a democratic country, because they all are using the religion in the favor of their throne.
-If we look at Quran and other islamic references, we can obviously see that todays rulers in muslim majority countries are not experiencing those quotes, because they know very good that if they do, they should step-down from their throne, so they prefer dictatorship, rather than democracy.

Prawa I Obowiązki W Polsce Dla Cudzoziemców

Mieliśmy fajny panel w naszej fundacji. Nasz temat był prawa i obowiązki w Polsce kontaktach z urzędami (tu będzie zarówno o sprawach legalizacyjnych, zobowiązaniu do powrotu, prawie jazdy jak i świadczeniach socjalnych).
wiele rodzin dołącza do nas z Turcji, którzy mieszkają w Polsce, aby uzyskać informacje o prawach i obowiązkach w Polsce.
Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie