Nasza Misja

Fundacja Mevlana jest organizacją non-profit, której zasadniczym celem jest uczestniczenie w budowaniu mostów pomiędzy społecznościami, promując współpracę, partnerstwo i służbę społeczeństwu poprzez dialog między-kulturowy i dyskusję.Fundacja Mevlana jest zdeterminowany zachęcać do poznawania i studiowania duchowych tradycji różnych społeczeństw świata, okazując im przy tym szacunek, uwagę i uznanie.

 

W swoich wysiłkach promocji pełnego dialogu pomiędzy społeczeństwami i dla zachowania obiektywizmu Fundacja Mevlana nie popiera żadnej organizacji politycznej ani rządowej – krajowej, ani zagranicznej. Fundacja Mevlana jest zdeterminowany utrzymywać swoje stanowisko oparte na wzajemnym szacunku i swobodnym wyrażaniu duchowości przez poszczególne wspólnoty.Naszym najważniejszy celem jest promowanie dialogu, wzajmnego poszanowania i współpracy między różnymi kulturami i wyznaniami tworzącym społeczeństwo polskie. Sądzimy, że brak wiedzy i komunikacji są głónymi przyczynami nietolerancji.

Integracja jest często używana do opisania integracji ludzi w społeczeństwie i jego adaptacji do społeczeństwa.
Integracja oznacza integrację i adaptację.
Fundacja Mevlana organizuje również różne programy integracyjne, aby pomóc w integracji rodzin, które przeprowadzili się do ​​Polski i pomaga im dostosować się do polskiego prawa i życia społecznego.

Fundacja Mevlana realizując swoje cele kieruje się następującymi regułami:

  • zaufanie
  • niezależność
  • przywiązanie do wartości
  • odpowiedzialność społeczna
  • przejrzystość
  • uniwersalność

DLACZEGO DIALOG

Dlatego, że wierzymy w konstruktywny potencjał wiary i religii dla dobra społeczeństwa. Jesteśmy przy tym świadomi, że ta sama siła jest wykorzystywana obecnie również do celów destrukcyjnych. Nie jest to jednak naturalna cecha religii. Przekonania religijne są niezbywalną i nieuniknioną częścią natury człowieka. Istoty ludzkie nie mają innej możliwości, jak tylko wykorzystać te przekonania dla dobra wielkiej rodziny ludzkiej.

Wykorzystywanie religii do celów niszczycielskich jest zjawiskiem nowym. XIX i XX wiek były świadkami zmiany paradygmatów pomiędzy kulturami Wschodu i Zachodu, od paradygmatu ignorancji do paradygmatu współzawodnictwa i zmagań. Zmiana paradygmatu zabiera całe dziesięciolecia ludzkiego wysiłku, a Fundacja Mevlana usiłuje doprowadzić do nowej zmiany w międzynarodowym paradygmacie w kierunku pokojowej koegzystencji i współpracy między-kulturowej.

Fundacja Mevlana zdaje sobie sprawę z wielkiej trudności tego nałożonego na siebie obowiązku. Zdaje sobie jednak również sprawę z tego, że jeśli nikt nie podejmie tej powinności, to przyszłość ludzkości będzie ciemniejsza, niż jej przeszłość. A przecież przeszłość jest trudna do zniesienia ze względu na wspomnienia wojen światowych i ludobójstwa. Najgorszym scenariuszem przyszłości bez dialogu nie jest jedynie starcie cywilizacji. To tylko jedna z możliwości.

Są jeszcze gorsze. Naukowe przewidywania odnoszące się do globalnego ocieplenia, rosnąca podatność społeczności ludzkich na uleganie katastrofom naturalnym, a także rozprzestrzeniające się choroby ery post-technologicznej czynią koniecznością współpracę międzykulturową, międzypaństwowa oraz ontologiczną. Współpraca ta jednak zakłada wcześniejszy dialog. My nim się zajmujemy.

Jedną rzecz należy wyjaśnić. W naszym słowniku dialog między kulturami nie stanowi sztucznego remedium na choroby nowoczesnego społeczeństwa. Wierzymy w zasadniczą dobroć istot ludzkich. Sądzimy, że dialog stanowi zagubioną i zapomnianą cnotę człowieczeństwa. Z tego względu postrzegamy dialog pomiędzy kulturami jako konieczność egzystencjalną. Promujemy dialog, jako niezbywalną cnotę ludzką, którą się przypomina, a nie uczy.

Raz ustanowiony, dialog wyda owoce praktyczne, społeczne i etyczne. Przyczyni się do zdrowszego społeczeństwa, które będzie wychowywać mocniejsze jednostki. Wyeliminuje wpojone samym sobie lęki związane z „innością”. Otworzy i poszerzy nasze horyzonty pojmowania. Doda mądrość do naszej mądrości, rozsieje w naszym społeczeństwie nasiona zaufania, wzajemnej odpowiedzialności, troski i szacunku. Dialog uczynieni duchowe kontakty bardziej akceptowalne, a ocenę i docenianie innej kultury łatwiejszym i bardziej produktywnym. To wszystko z czasem doprowadzi do zmiany w międzynarodowym paradygmacie w kierunku „dialogu cywilizacji”; zachód zacznie doceniać autentyczne kultury Wschodu, zamiast lekceważyć te „kultury zacofane i prymitywne”. Wschód zacznie rozumieć różnice kulturowe Zachodu, zamiast demonizować jego „materializm”.

Fundacja Mevlana jest świadom długiej drogi, która musi być pokonana, jednak ma również świadomość tego, że ta podróż nigdy się nie skończy, jeśli się jej nie zacznie. Do tego potrzebujemy współpracowników i ludzi myślących tak samo, którzy wierzą w zasadniczą dobroć istot ludzkich.

Chodźcie z nami. Droga jest daleka. Jednak podczas tej drogi mamy do opowiedzenia piękną historię.