Braterstwo 28.09.2018

Drodzy bracia i siostry!
Islam został zesłany, by zapewnić tym, którzy podążają jego drogą doczesne i wieczne szczęście, a więc by stworzyć społeczeństwo idealne. Islam zmierza ku temu, by prowadzić nas – jego wyznawców – ku temu co najwłaściwsze i najlepsze. Nasz Pan, który przedstawia ludziom te wszystkie cele, objawił nam kilka zasad mających ułatwić nam zadanie.

Kochani zgromadzeni!
Najważniejszym ze sposobów, na zdobycie boskiej łaski jest braterstwo. Jest ono jednocześnie jednym z najistotniejszych owoców wiary. Kiedy wielki Bóg mówi, że „wszyscy wierni są braćmi” zaznacza, że do relacji między nimi podobne są tylko relacje między rodzeństwem, a w sytuacji, gdy tak nie jest trudno mówić o „postawie osoby wierzącej”.
Z kolei w wersecie, który odczytaliśmy na początku naszego kazania, nasz Pan mówi co następuje: „Wierni, mężczyźni i niewiasty, są swoimi przyjaciółmi. Oni zachęcają do dobra, a zabraniają zła i przestrzegają modlitwy i płacą Zakat i są posłuszni Allachowi i jego posłańcowi. To właśnie im okaże Allah łaskę. Zaprawdę, Allah jest Potężny i Mądry”. To znaczy, że wiara wymaga, by wierzący trzymali się razem i dbali o więzy braterstwa. W innym wersecie Wielki Bóg zwraca uwagę na jedność, jaka panowała między wiernymi z Medyny a nowymi imigrantami z Mekki oraz wskazuje na braterstwo, jako na ważną podstawę prawa: „I jest to dla tych, którzy założyli swe domy w tym Mieście i przyjęli wiarę przed nimi. Oni miłują tych, którzy szukają u nich schronienia, a nie znajdują w ich piersiach żadnego pożądania dla tego, co jest im darowane (Uciekinierom), lecz przedkładają Uciekinierów nad samych siebie, nawet gdyby bieda była ich codziennością. Jeśli kto nie ma chciwości w swej duszy – oto ci, który odniosą sukces”

Drodzy bracia i siostry, którzy pojęliście, jak istotne jest braterstwo!
Nasz prorok po hidżrze ogłosił tę wartość jako nadrzędną między przybyszami z Mekki a mieszkańcami Medyny. Każdego z imigrantów uczynił bratem każdego z dawnych Medyńczyków. Jeden z tych imigrantów, Dżabir b. Abdullah (niech Bóg ma w nim upodobanie) zdaje nam następującą relację: „Kiedy Medyńczycy zbierali owoce Hebanowca i przychodził czas, by je podzielić, formowali dwa stosy. Na jednym z nich kładli mniej owoców, na drugim więcej. Do tego w którym było mniej dokładali gałęzi hebanowca tak, iż wydawało się, że ten stos jest jednak większy. Wiedzili bowiem, że przybysze będą wybierać mniejsze stosy, a im zostawiać większe. Mówili im „proszę, wybierzcie ten stos, który chcecie.” Kiedy ci wybierali mniejsze stosy, tak by większe trafiły w ręce ich gospodarzy, w rzeczywistości otrzymywali więcej owoców”.

Kochani bracia i siostry!
Obecny miesiąc to według kalendarza muzułmańskiego miesiąc Muharrem. Jest to czas, kiedy stoczono bitwę pod Karbalą, która pogrąża wszystkich muzułmanów w głębokim smutku. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, do jakiej denominacji religijnej należymy, jaki mamy charakter, z jakiej kultury się wywodzimy, jakie mamy przemyślenia i poglądy, jest to nasz wspólny ból, nasza wspólna spuścizna i wspólny żal. Przypada nam dzisiaj w udziale właściwe odczytanie i zrozumienie tego wydarzenia; wyciągniecie z niego lekcji budowania wspólnoty, a nie tworzenia podziałów.

Bracia i siostry!
Przeżywamy obecnie trudne chwile. Jak powiedział autor hymnu Turcji, Mehmet Akif Ersoy, ludzkość znowu ma do czynıenıa z architektami rozłamu. Znowu szerzy się ignorancja i panoszy okrucieństwo. Znowu brutalnie przypomniała o sobie tęsknota za jedynowładztwem i pogoń za zyskiem! I znowu brakuje sprawiedliwości, ludzie podeptali honor i godność, a niezbywalne ludzkie prawa do życia, własności, honoru i czci zostały podarte w strzępy!

W związku z tym, drodzy bracia i siostry, chodźcie!
Ponownie nachylmy ucho ku nawoływaniom Koranu oraz naszego Proroka (pokój niech będzie z nim) do braterstwa i zbliżmy się do siebie nawzajem! Oddajmy naszym braciom to, co im się należy! Za pomocą braterstwa rozświetlmy zbierający się na horyzoncie mrok i zamieńmy powierzchnię Ziemi w oazę pokoju. Trzymajmy się z dala od rzeczy takich jak oszczerstwa, zazdrość, plotki i pomówienia, które podkopują fundamenty współżycia społecznego i stwórzmy w ten sposób prawa oprate na braterstwie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *