KORAN z interpretacją opatrzoną przypisami w języku polskim

Ali UNAL     
 

„Koran z interpretacją i przypisami w języku polskim”, wydany po raz pierwszy w 2011 roku (uwzględnia także oryginał arabski), to nowa propozycja zapoznania się polskiego czytelnika ze świętą księgą islamu. Edycja ta nie jest przekładem bezpośrednio z języka arabskiego. Tłumaczenia z języka arabskiego na język angielski dokonał współczesny turecki teolog i egzegeta Koranu, Ali Ünal, przekładu zaś z angielskiego na polski – Jarosław Surdel. Przekład poprzedzony jest Przedmową oraz interesującym tekstem M. Fethullaha Gülena O Szlachetnym Koranie i jego interpretacji. M.F. Gülen należy do najbardziej znanych tureckich teologów i działaczy na rzecz dialogu religii. Z kolei Ali Ünal, autor przekładu na język angielski i jednocześnie autor przypisów, które stanowią w efekcie obszerny komentarz do tekstu koranicznego jest, jak wspomniano, ściśle związany z ruchem Gülenowskim. Jego przekład ukazał się po raz pierwszy w 2006 r. Ponieważ jest to trzeci pełny (po tłumaczeniu J. Murzy Tarak-Buczackiego z 1858 r. i J. Bielawskiego z 1986 r.) przekład Koranu na język polski, może być interesujący do porównania sposobu interpretacji świętej księgi islamu w języku polskim. Dwa pierwsze tłumaczenia odnoszą się w pierwszym rzędzie do interpretacji klasycznych, zaś wersja, którą teraz otrzymujemy, to interpretacja „modernistyczna”, w wielu miejscach mniej lub bardziej odbiegająca od zaproponowanych wcześniej. Niezwykle ważne są w tym kontekście wspomniane przypisy – w wielu przypadkach bardzo obszerne, a w ogólnym rozliczeniu dużo obszerniejsze, niż w przekładach Tarak-Buczackiego i Bielawskiego. Stanowią one pouczającą lekturę, ukazującą najnowsze tendencje w dialogicznej interpretacji tekstu Koranu. Prof. Marek M. Dziekan. 

Sufizm

M.Fethullah GULEN

Sufizm jest sciezka, która podazaja sufi w celu dotarcia do Prawdy: Boga. Podczas, gdy termin sufizm wyraza zwykle aspekt teoretyczny lub filozoficzny tych poszukiwan, osoby praktykujace aspekt fizyczny okreslane sa zazwyczaj mianem "denviszów".
Sufizm definiowany jest na wiele sposobów. Niektórzy uwazaja, ze jest to unicestwienie przez Boga jazni danej osoby, jego woli i egocentryzmu a nastepnie ozywienie jego lub jej duchowo swiatlem Bozej Istoty. Taka przemiana skutkuje tym, ze Bóg kieruje osobe zgodnie ze Swa Wola. Inni pojmuja sufizm jako ciagly wysilek, majacy oczyscic czlowieka z wszystkiego, co zle,w celu zdobycia cnoty.

 

 

 

POST w Islamie & Miesiąc Ramadan

Ali BUDAK

Tenprzewodnut po poscie w islamie stara sie omówic boska instytucje posm, odpowiadajac na najczesciej zadawane pytania. Ma na celu to, aby czytelnicy lepiej zrozumieli i byli bardziej swiadomi tego znaczacego aktu czci.

 

 

 

Prorok Muhammed

Bóg zeslal, na znak Swego Milosierdzia wielu proroków. Ich poslannictwo nie tylko dowodzi istnienia Jedynego Stwórcy. Prorocy uczyli nas równiez slowem i czynem, jak byc dobry mi ludzmi. Muhammad (pokój z nim), ostatni Prorok, byl ambasadorem milosierdzia i dobroci...

 

 

 

Prawa i Wolnoścı w Islamie

Jaruslaw SURDEL

Islam zostal ustanowiony po to, by przyniesc pokój i szczescie, zarówno w tym swiecie jak i nastepnym. Jednym z podstawowych warunków szczescia na tym swiecie jest sprawiedliwosc, a podstawowym wa-runkiem sprawiedliwosci jest szacunek dla praw czlo-wieka.
Muzulmanska koncepcja praw i wolnosci jest niezwykle obszerna i wszechstronna w porównaniu z innymi systemami religijnymi i prawnymi, a islam uznaje ochrone praw jako wymóg religijny.
Jednym z Imion Boga, wspomnianych w Koranie jest Al-Haqq, co mozna przelozyc, jako Bóg Prawdy i Praw. Islam naucza, ze wszystkie prawa pochodza od Bozego Imienia Al-Haqq. Bóg jest nie tylko zródlem, ale tez gwarantem tychze praw.

 

Posłannictwo i Prorok Muhammad

Ismail BUYUKCELEBI

Bóg stwarza kazda wspólnote w okreslonym celu i daje jej przewodnika albo przywódce. Bóg, który daje pszczolom i mrówkom królowa, takze ptakom kogos, kto im przewodzi, nie zostawilby nas bez przewodników, którzy moga nas prowadzic ku doskonalosci duchowej, intelektualnej i materialnej.
Poslannictwo prorockie stanowi najwyzsza range i honor, jaki czlowiek moze otrzymac od Boga. Dowodzi to wyzszosci istoty ludzkiej nad innymi
stworzeniami. Prorok jest jakby konarem, który siega z wymiaru Boskiego do ludzkiego.Jest sercem i je-zykiem stworzenia, i posia-da najwspanialszy umysl, który przenika do rze-czywistosci rzeczy i zdarzen.

 

Pytania i Odpowiedzi Dotyczące Islamu

M.Fethullah GULEN

Przemoc jest przeciwieństwem przeznaczenia religii, która w swej istocie jest apelem do istot o wolnej woli, aby uznały i uczciły swego Stwórcę. Intencja i wolitywność stanowią niezbędną podstawę wszelkich działań (w tym formalnego oddawania czci), postaw i myśli, za które odpowiada indywidualnie człowiek. Bez tej podstawy  podsumowywanie ludzkich działań nie ma sensu. Zgodnie z Islamem, działania nie są poczytywane jako akceptowane w religii, jeśli nie stoi za nimi czysta intencja. Przemoc przeczy więc zasadzie islamskiej, że uczynki sądzone są na podstawie intencji....