Fundacja Mevlana

Fundacja Mevlana została 7 kwietnia 2005 r. przez społeczność Turecką zamieszkającą od wielu lat w Polsce. Fundacja Mevlana jest organizacją non-profit, której zasadniczym celem jest uczestniczenie w budowaniu mostów pomiędzy społecznościami, promując współpracę, partnerstwo i służbę społeczeństwu poprzez dialog między-kulturowy i dyskusję.Fundacja Mevlana jest zdeterminowany zachęcać do poznawania i studiowania duchowych tradycji różnych społeczeństw świata, okazując im przy tym szacunek, uwagę i uznanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *