Jednostka i Prawa Człowieka

Kiedy jednostki osiągną pewien sposób myślenia i rozumienia oraz dotrą do pewnego horyzontu, zrozumieją, że życie społeczne jest sprawą niezbędną. Osoby odpowiednio rozwinięte będą odczuwać potrzebę bycia z innymi, i że nie powinni krzywdzić innych członków społeczeństwa.

Jednostki tak wykształcone, które nie wykorzystują swych praw i wolności, by szkodzić innym, lecz świadomie stawiają interesy innych nad swoje własne, winny mieć możliwość rozwoju. W innym przypadku, będziemy mieć do czynienia z potępieniem, uciskiem, okrucieństwem i ofiarami okrucieństwa. To jest jeden z wymiarów tragicznych scen z dzisiejszej Turcji.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir