Kazanie: Pokój 23.11.2018

Drodzy wierni,

w pewnym hadisie, przekazanym nam przez Abdullaha ibn Salama (oby Bóg był z niego zadowolony), nasz Pan Muhammad (pokój i błogosławieństo Boga niech będzie z nim) powiedział: „O, ludzie! Bądźcie szczodrzy w przekazywaniu sobie pokoju. Niechaj każdy będzie miał dostęp do waszego stołu – ugaszczajcie godnie. Nie zaniedbujcie też wzajemnych odwiedzin. Ponadto, w chwilach, kiedy ludzi ogarnia sen, modlitwą rozproszcie ciemności nocy. W ten sposób wejdziecie do Raju.”

W niniejszym hadisie zachęca się wiernych do spełniania czterech dobrych uczynków, z których pierwszym jest: „Przekazujcie sobie pokój”. Wiecie, że pojęcie ‘pokoju’ znaczy tyle, co być wolnym od niedostatków i wstydu, od strachu i niepokoju, co żyć w spokoju i postępować właściwie. Kiedy jeden wierny mówi drugiemu „Pokój z tobą”, znaczy to tyle, co „Niech Bóg obdarzy cię pokojem”, „Niech Bóg broni cię przed wszelkim złem”, a mówiąc to, modli się niejako w tej intencji, ażeby bliźni jego, żyjąc w pokoju, mógł bezpiecznie dostać się do Raju. Ten zaś, odpowiadając: „I z tobą pokój, łaska Boga i jego błogosławieństwo”, chce przez to powiedzieć w szczerości swych uczuć: „Niechaj z tobą będzie pokój, łaska i błogosławieństwo Boga”, „Niechaj tym, czego mi życzysz, obdarzy cię Bóg po wielokroć”.

Wielki Bóg powiedział: „O wy, którzy wierzycie! Nie wchodźcie do żadnych domów poza swoimi własnymi, aż nie uzyskacie na to pozwolenia i nie pozdrowicie mieszkańców” (an-Nur, 24/27), w innym zaś wersecie Koranu tak rzekł: „A kiedy ktoś pozdrowi cię pozdrowieniem, odpowiedz pozdrowieniem lepszym lub co najmniej takim samym” (an-Nisa, 4/86). Ponadto pochwalił On pełną taktu i uprzejmości postawę swoich prawdziwych sług, mówiąc: „A prawdziwymi sługami Boga Miłosiernego są ci, którzy chodzą po ziemi pokorni, a kiedy zwracają się do nich nieświadomi, unikają ich łaskawie, mówiąc: „Pokój!” (al-Furqan, 25/63)

Nasz najszlachetniejszy Prorok, który mawiał, że „Jeśli nie będziecie wierzyć, nie wejdziecie do Raju. [że] Jeśli nie będziecie się wzajemnie darzyć miłością, nie będzie wam dana dojrzała wiara. [zapytał, czy] Obwieścić wam coś, co – jeśli będziecie to wykonywać – sprawi, że będziecie się wzajemnie miłować? Otóż przekazujcie sobie pokój!”, w bardzo wielu hadisach skupiał się na znaczeniu pokoju oraz na potrzebie przekazywania go sobie wzajemnie. Kiedy jeden z jego towarzyszy zapytał go: „Który z uczynków muzułmańskich jest najbardziej korzystny?”, nasz Pan Muhammad obwieścił: „Karmienie głodnych, przekazywanie pokoju znajomym i nieznajomym”.

Tak, nasz Prorok nakazał nam, ażebyśmy uczynili z przekazywania sobie pokoju – czy to wobec osób nam znanych, czy też nie znanych – regułę, którą będziemy stosować wszędzie, gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli, której nigdy nie porzucimy. Uznał ją za jeden z najważniejszych czynników, które są w stanie wymieść złość i nienawiść z ludzkich serc, roztopić dzielący ludzi lód i wzniecić w ich sercach płomień. Nie mówił tylko o tym, by pozdrawiać ludzi na zewnątrz, lecz że trzeba to także czynić i we własnym domu. Anasowi, który dorastał u jego boku, tak przykazał: „Skoro wejdziesz pomiędzy rodzinę, pozdrów ich, tak, ażeby błogosławieństwo spłynęło na ciebie i na domowników twoich”.

Wyrażenie: „Pokój z tobą” ma tak bardzo rozległe i głębokie znaczenie, że należy je rozumieć jako: „Raj to Dar as-Salam, to znaczy ojczyzna pokoju”, „Niechaj Raj stanie się twoim domem”, „Niechaj Bóg uczyni cię mieszkańcem Raju”, „Obyś znalazł się w Raju, z dala od Piekła”, „Obyś, doświadczywszy łaski Boga, odnalazł wieczne szczęście”.

Kto wie, może przed wami i przed resztą świata spokój uchyliłby nieco swoje podwoje, jeślibyście [swym pozdrowieniem] przyrzekli każdej napotkanej na ulicy osobie pokój i bezpieczeństwo. W zamian za jedno wasze „Pokój z tobą” setki aniołów mówi wam „Niechaj i tobie będzie pokój” i modli się za was. Wszak oczywiste jest, że ktoś, kto każdemu przekazuje pokój, nie bacząc, czy go zna, czy nie zna, to muzułmanin, który nie wyrządzi nikomu żadnej krzywdy – ni to mową, ni uczynkiem. Tak, kiedy jest przed nami taka korzystna możliwość, wielką stratą byłoby nie docenić jej, nie przekazywać sobie pokoju, zachowując się tak, jakby miało się odjęty język.

Niechaj więc Bóg uczyni z nas swoich prawdziwych wiernych, którzy będą przekazywać sobie wzajemnie pokój i rozpowszechniać kulturę przekazywania pokoju w społeczeństwie, w którym żyją, którzy [w ten sposób] zaszczepiać będą pokój swojemu bliższemu i dalszemu otoczeniu. I niechże nagrodą za to będzie dostanie się w pokoju do Raju.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir