Kazanie: Piątkowe Modlitwy 19.10.2018

Drodzy Bracia i Siostry!

Piątek jest świętem, na które jako muzułmanie oczekujemy z co tydzień odnawiającą się ekscytacją.

I tak człowiek wierzący przeżywa to święto do szpiku kości przesiąknięty nieskończoną miłością i entuzjazmem oraz ognistą ekscytacją. Jednym z najistotniejszych elementów tego dnia, jednym z jego najważniejszych symboli, jest piątkowy namaz.

Piątkowy namaz to gromadzenie się wokół doktryny wspólnoty. To wielkie zgromadzenie i umacnianie naszego braterstwa. To jedność i wspólnota, to boskie miłosierdzie. Piątkowy namaz to harmonia i dobrostan, przekucie naszej wiary w czyn i osiągnięcie spokoju ducha.

Piątkowy namaz to także wiedza i jej zdobywanie. To świadomość i do świadomości dochodzenie. To rekonwalescencja i wezwanie do powrotu do życia! Czyż nasz Pan nie powiada w Świętym Koranie: „O wy, którzy wierzycie! Kiedy zabrzmi wołanie do modlitwy w piątek, śpieszcie do pamiętania o Allachu i porzućcie wszelkie interesy. Tak jest dla was najlepiej, gdybyście tylko wiedzieli”?

Idąc tym tropem piątkowy namaz jest środkiem obrony przed sprawami tego świata i wszelkim wykolejeniem a także sposobem zachowania wspólnoty w ramach boskiego pokoju. Ten kto – pełen najwspanialszych uczuć – pięć razy dziennie w czasie namazów odnajduje stan wewnętrznej harmonii, kto ślubuje Panu swą wierność i lojalność, podczas piątkowego namazu regularnie odnawia swoje Mu oddanie i w obecności innych wiernych potwierdza, iż widzi siebie jako Jego sługę!

Piątkowy namaz to obrzęd obowiązkowy dla wszystkich wierzących, składający się z dwóch rekat, publicznie i wraz z całą wspólnotą odprawiany w piątek podczas południowego namazu po kazaniu. Nasz Prorok opisywał piątek jako dzień, w którym zdobywa się od Boga odpuszczenie win. To znaczy, że wiele uwagi należy poświęcić właściwemu docenieniu tego błogosławionego korytarza prowadzącego do pokoju i miłosierdzia naszego Pana. Człowiek, który za najważniejszy cel stawia sobie zdobycie przychylności Boga, zaczyna przygotowania już w noc z czwartku na piątek. Zakłada najczystsze ubrania, naciera się najlepszymi perfumami, odpowiednio dba o higienę ust i zębów, wychodzi z domu na czas i idzie do meczetu. Czyta Koran, modli się i oddaje hołd Bogu, nie ustaje w wychwalaniu i sławieniu świętego Proroka (pokój z nim) oraz robi co w jego mocy, by mieć udział w dobrej nowinie, którą ten głosi słowami: „W piątek jest taki moment, w którym Muzułmanin prosząc o rzecz zbożną, sprawi, że Bóg go nią obdarzy”. W zdecydowany sposób pokazuje swoje uczucia związane z jednością, zgodą, braterstwem i przywiązaniem.

Drodzy Bracia i siostry!

Piątkowe kazanie jest ważnym elementem piątkowego namazu i ma również cechy modlitwy. Piątkowy namaz bez kazania nie może być pełny. Piątkowy namaz jest jednocześnie spotkaniem, lekcją i momentem zbliżenia do Boga.

Niech Bóg sprawi, że będziemy pośród Jego sług, którzy czerpią możliwie największe korzyści z błogosławieństwa piątkowych obrzędów i byli coraz bardziej ich świadomi!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir