Kazanie: Post 10.05.2019

Miesiąc Ramadan jest przede wszystkim miesiącem obowiązkowego postu. Post jest jednym z pięciu filarów islamu, tarczą przed piekłem, a zapach występujący z ust poszczącego jest dla Boga bardziej przyjemny niż wszystkie smaki i aromaty raju. Jeden z hadisów Proroka Mahometa (s.a.w.) głosi, że Bóg odpuści człowiekowi poszczącemu każdy jego grzech, jeśli on to czynił z godnym poświęceniem i nadzieją, że Bóg jego wybaczy. Jedna z ośmiu bram Raju występująca w tradycji islamskiej pod nazwą Rejjan, otwiera się jedynie podczas postu i zamyka się po zakończeniu postu w Ramadanie. Post jest dowodem naszej wiary i miłości do Boga. W dosłownym tłumaczeniu post (arab. „saum”) oznacza całkowite powstrzymanie się od jedzenia, picia, stosunków seksualnych i palenia tytoniu – od świtu do zachodu słońca, w miesiącu Ramadan. W najdoskonalszym znaczeniu post jest unikaniem wszystkich słów i czynów, które są potępiane lub zakazane przez religię. Post jest obowiązkiem każdego wierzącego. Wierzący muzułmanin, który nie praktykuje postu, sprzeciwia się nakazowi Boga, łamiąc tym samym zasady posłuszeństwa wobec Niego. A przecież post jest przede wszystkim aktem posłuszeństwa wobec Boga i podziękowania za dary, jakimi On nas ubogacił.
Ponadto, post przypomina ludziom o ich prawdziwej naturze, zachęca do okazywania miłości, miłosierdzia i współczucia, zmiękcza serca i przynosi rozwinięcie wyznań wiary i dobrych uczynków. Człowiek poszczący uczy się być cierpliwym i oszczędnym.
Post jest również procesem oczyszczania fizycznego. Post jest dobrą metodą na oczyszczanie i zwiększenie odporności organizmu. Post przyczynia się do utrzymania prawidłowej kondycji oraz dobrego zdrowia.
W końcu, post pomaga w zadośćuczynieniu za grzechy i zmazuje winy. Jak mowił Prorok Mahomet (s.a.w.): „Post jest tarczą przeciwko grzechom, tzw. zakatem (dosłownie: jałmużna) ciała”.
Koran nie opisuje reguł, nie formułuje zasad rządzących postem. W tej sprawie muzułmanie powołują się na sunnę Proroka. Starają się pościć tak, jak tego czynił sam Wysłannik Allaha. Należy pamiętać, że post muzułmanina nie składa się tylko z powstrzymania się od jedzenia i picia. Wszystkie części ciała muszą znajdować się w stanie postu. Każda część ciała powinna unikać grzechu. Osoby poszczące muszą wykazać nadzwyczajną ostrożność w posługiwaniu się zmysłami, w myśleniu i szczególnie w używaniu języka. Wskazane jest przy tym również unikanie niepotrzebnych rozmów i wszelkich nieprzyzwoitych ruchów.
Prorok Mahomet (s.a.w) powiedział: „Men sâme Ramadâne îmânen, vehtisáben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbihi”. Ten hadis można przetłumaczyć na język polski w następujący sposób: „Zbawiony zostanie każdy, kto pościł w Ramadanie z wiarą i nadzieją w to, że będzie wynagrodzony przez Boga”. W taki sposób, człowiek, który pozbywa się swoich grzechów przy pomocy postu, może też odejść z tego świata bez grzechów. I taki człowiek odniesie zwycięstwo, bowiem nie będzie dla niego cierpienia ani na ziemi, ani w grobie, ani w Dniu Ostatecznym.
Allah Wszechmogący wyznaczył za dobre uczynki wynagrodzenia, które wyrażają się zwykle cyframi siedem, siedemdziesiąt, siedemset, jednak korzyści Ramadanu są niezliczone. Jak twierdzi sam Stwórca „Ramadan jest moim miesiącem. Ponieważ człowiek porzuca swoje pożądania i wstrymuje się od jedzenia i picia, Ja wynagrodzę go tak, jak tego mi się chce”. Nie wyznaczył jednak wartości wynagrodzenia. Być może z powodu tego, że ten aspekt przekracza granice ludzkiej wyobraźni i poznania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *