Kazanie: Ramadan 26.04.2019

Obowiązek poszczenia (arab. Saum) w miesiącu Ramadan jest jednym z pięciu filarów islamu. „O wy, którzy wierzycie! Jest wam przepisany post, tak jak został przepisany tym, którzy byli przed wami – być może wy będziecie bogobojni” (Koran 2:183)
Post w miesiącu Ramadan jest symbolem Allaha Wszechmogącego. Symbolami Allaha są także wszystkie artefakty i mechanizmy, takie jak Koran, Kaaba, meczet, modlitwa, jałmużna itd., które służą chwaleniu i czczeniu Boga. Stąd pochodzi szacunek ludzi wierzących wobec Ramadanu i postu.
Jedynym miesiącem, o którym się wspomina w Koranie jest miesiąc Ramadanu. Ramadan jest dla wyznawców islamu święty, gdyż właśnie w tym miesiącu Allah za pośrednictwem archanioła Gabriela objawił Mahometowi (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) pierwsze wersety Koranu.
W tym miesiącu, pozbywając się złych pragnień duszy, natrętnych myśli i niecnych czynów oraz powstrzymując się od jedzenia i picia, wierni stają się prawie aniołami. Ramadan jest wspaniałą szansą na zapomnienie o troskach życiowych, oddaniu się czczeniu Boga i czytaniu Koranu. Serce i rozum człowieka poszczącego odmiennie reaguje na wezwania i nakazy Allaha Wszechmogącego, które występują w Koranie.
Miesiąc Ramadanu jest pełen błogosławieństwa i łaski Bożej. Jest on również miesiącem miłosierdzia i przebaczenia. Praktykowanie postu jest dobrą metodą skierowaną na rozwój życia duchowego. Człowiek, który sam w praktyce zaczyna odczuwać głód, pragnienie, ubóstwo, bezradność, lepiej też zaczyna rozumieć cierpienia i udręki innych ludzi. Stąd Ramadan pozytywnie wpływa na kształtowanie zarówno charakteru człowieka, jak i społeczeństwa współczujących ludzi.
Pewnego dnia, to było dzień lub dwa dni przed rozpoczęciem miesiąca Ramadan, Prorok Mahomet (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) wygłosił kazanie, w którym rzekł : „O ludzie! Wstępujemy do błogosławionego miesiąca. Jest taki jeden dzień w tym miesiącu, który jest bardziej korzystny niż tysiąc miesięcy. W tym miesiącu Allah Wszechmogący przepisał wam obowiązkowy post i wprowadził nieobowiązkową modlitwę nocną – tahadżdżud. Hassanat, czyli każdy dobry uczynek jest pomnażany od 10 do 700 razy w Dniu Sądu Ostatecznego. Ten miesiąc jest miesiącem cierpliwości, a cierpliwość prowadzi do raju. W tym miesiącu Allah Wszechmogący pomnaża wiernym środki do utrzymania. A każdego, kto nakarmi i napoi osobę poszczącą, czeka przebaczenie i zbawienie. Początek tego miesiąca jest miłosierdziem, środek przebaczeniem, a koniec zbawieniem. Boska przychylność spotka każdego, kto złagodzi w tym miesiącu odpowiedzialności swoich pracowników. W tym miesiącu należy posiadać w sobie następujące cztery cechy charakteru: dwa z nich powinny działać na rzecz zadowolenia Boga, a pozostałe dwa uchronić was od złych uczynków i zachowań. Dwie rzeczy, które będą mogły zadowolić Allaha: częste powtarzanie „kelime-i tawhid” (czyli świadectwa, zgodnie z którym Allah jest Jednym i Jedynym Bogiem i nie ma żadnych Jego partnerów i współtowarzyszy) oraz proszenie o przebaczenie grzechów. Pozostałe dwie rzeczy: proszenie o wzięcie do raju oraz uchronienie od piekła”.
Jak wynika z treści w/w kazania, Wysłannik Allaha opowiada o wielkim znaczeniu Ramadanu, zachęcając ludzi do tego, żeby należycie potraktowali ten miesiąc i uhonorowali go.
Więc, zastosujmy się do polecenia Proroka i spróbujmy właściwie się odnieść do Ramadanu. Nie zmarnujmy szansy na zbliżanie się do Boga poprzez poszczenie, szczere modlitwy, czytanie pisma świętego (Koranu), dawanie jałmużny itd. Starajmy się także dzielić błogosławieństwem Ramadanu z przedstawicielami innych religii i wyznań. Otwórzmy nasze serca i domy, zapraszajmy ich na posiłki iftarowe i dajmy im możliwość poznania nas i naszych wartości. Musimy dać im znać, że mamy ze sobą wiele wspólnych wartości i tym samym przyczynić się do stworzenia wielokulturowości i współistnienia kultur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir