Poznaj Swojego Sąsiada

Różnica jest przeznaczeniem przyciągniętym przez Boga w imię istot ludzkich i nie jest możliwe stworzenie jednolitej osoby poprzez wyeliminowanie tych różnic. W świecie XXI wieku, który stał się wioską z rozwojem środków komunikacji, musimy stwarzać okazje, aby uczynić świat bardziej znośnym, badając sposoby życia razem z innymi ludźmi. W tym kontekście zapraszamy do zrobienia kroku jako aktywni obywatele i spotkania się z naszymi sąsiadami, aby przyczynić się do harmonii społecznej, zaczynając od naszych najbliższych.
Chodź, przez wzajemne poznanie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *