Kazanie: Dialog 12.04.2019

Różnica jest losem przeznaczonym przez Boga w imię ludzkości. Nie jest możliwe stworzenie jednego typu człowieka poprzez wyeliminowanie tych wszystkich różnic, które występują w genetyce, emocjach, myśli, wierze istoty ludzkiej. Więc, musimy dać sobie sprawę z tego, że jesteśmy po prostu różni i że powinniśmy współpracować ze sobą, aby zmniejszyć różnice, które występują od tego momentu, kiedy został stworzony nasz świat.

Globalizacja jest chyba największym  wydarzeniem dzisiejszego świata. Rozwój środków komunikacji i transportu stał się bardzo ważnym czynnikiem przyspieszającym proces homogenizacji i integracji. Obecnie w żadnym regionie świata nie ma jednolitej struktury religijno-kulturowej ani muzułmańskiej, ani chrześcijańskiej, buddyjskiej, hinduistycznej czy żydowskiej. Musimy dobrze rozpoznać realia świata, w którym żyjemy. XXI wiek dyktuje swoje warunki. Nie możemy odizolować się od świata własnymi rękami. Zamiast tego, musimy zrobić wszystko by uczynić ten świat znośnym, w którym każdy znajdzie swoje miejsce.

Dzisiaj mamy globalne problemy, które zagrażają pokojowi na świecie, takie jak degradacja moralna, zanieczyszczenie środowiska, brak równowagi w podziale dochodów ekonomicznych, choroby, ubóstwo, rozpad wartości rodzinnych, rasizm, nacjonalizm i fanatyzm religijny, terroryzm, wojny i wyzysk. Aby rozwiązać te problemy, wszyscy musimy działać razem.

Dzisiaj muzułmanie znajdują się w historycznie przełomowym dla siebie okresie. W takim okresie musimy odwołać się do zdrowego rozsądka i sumienia ludzi Zachodu i pokazać im prawdziwe oblicze islamu, który jest pozbawiony przemocy i fanatyzmu. Nie możemy pozwolić na to, żeby doszło do “obcowania” muzułmanów, w szerszym znaczeniu tego słowa.

W tym kontekście nadchodzący miesiąc Ramadanu powinien być również dobrą okazją. Musimy zaprosić naszych sąsiadów i przyjaciół na nasze posiłki ramadanowe – iftar. W ten sposób powinniśmy stworzyć możliwości do lepszego zapoznania się. Można zatem oczekiwać, że wysiłki te przyczynią się do pokoju społecznego i przyniosą wiele satysfakcji moralnych dla obu stron.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir