Kazanie: Miradż (Podróż Nocna I Wniebowstąpienie Proroka Mahometa (Niech Będzie Z Nim Pokój I Błogosławieństwo)) 05.04.2019

Miradż  – jest to podróż nocna i wniebowstąpienie Proroka Mahometa (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo), który przypada na dzień 27 radżaba i zalicza się do „pięciu świętych nocy” islamu. Owe wydarzenie miało miejsce w 12 roku jego błogosławionego proroctwa. W roku 620 roku n.e. Wysłannik Wszechmogącego Allaha poniósł ogromną stratę w postaci śmierci dwóch swoich ulubieńców – wuja i głównego obrońcy Abu Taliba i wiernej żony Hadidży. To były lata uciążliwej blokady bałwochwalców mekkańskich i brutalnej ataki ludności taifskiej na Wysłannika Allaha. W tym kontekście Miradż stał się dla niego wielką nadzieją i ukojeniem dla duszy. W Koranie o podróży nocnej znajdujemy następujące słowa: „Chwała temu, który przeniósł Swojego sługę nocą z Meczetu świętego do meczetu dalekiego, którego otoczenie pobłogosławiliśmy, aby mu pokazać niektóre Nasze znaki” (Sura Al-Isra, werset 1).

Bardzo znaczącym skutkiem Miradżu stał się nakaz boski, który ustanowił pięciokrotne odprawianie modlitwy w ciągu doby. Przed Miradżem modlitwa (namaz) była odprawiona przez muzułmanów, ale tylko dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jak przekazuje tradycja islamska, to właśnie modlitwa stała się tzw. “małym miradżem” każdego praktykującego muzułmanina. Szczytem tego aktu (namazu) jest pokłon (sucud), podczas którego sługa Boży zbliża się do swojego Stwórcy i rozmawia z nim, podobnie do tego, jak Prorok Mahomet (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) się zbliżył z Nim i rozmawiał podczas swojej wędrówki do niebios. Dlatego modlitwa (namaz) jest chyba najbardziej znaczącym środkiem służenia Allahowi Wszechmogącemu, z którego korzystali bez wyjątku wszyscy Jego Wysłannicy –Adam, Noa, Abraham, Mojżesz, Jezus (niech będzie pokój z nimi) itd.

Modlitwa jest ciągłym procesem oczyszczania i oporządzania. Podobne do tego, jak różne części ciała wymagają oczyszczania, dusza ludzka również ma analogiczne zapotrzebowanie. I w tym znaczeniu, pięciokrotna modlitwa muzułmanina daje doskonałą możliwość dla osiągnięcia wyżej wymienionych cełów na drodze samooczyszczania zarówno cielesnej (fizycznej), jak i duchowej.

Pod tym względem, każdy praktykujący muzułmanin musi należycie dbać o odprawianie przynajmniej wszystkich obowiązkowych modlitw. Innymi słowy, powinien pobiec do źródła świeżej wody, zwanego modlitwą i co najmniej pięć razy dziennie zmyć wszystkie swoje błędy i grzechy, zwrócić się do sojego Stwórcy z prośbą o przebaczenie i łaskę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *