Kazanie: O Trzech Świętych Miesiącach W Islamie 15.03.2019

Drodzy Bracia i Siostry

Dzisiaj wstępujemy do pierwszego z trzech świętych miesięcy w islamie. Allah Wszechmogący daje nam teraz znakomite możliwości dla wejścia w ścisłą relację z Nim w tych trzech świętych miesiącach. Allah obdarza nas Swoim przebaczeniem i darem błogosławieństwa w tych miesiącach. Wszystkie dni i noce tych trzech miesięcy: Radżabu, Szabanu i Ramadanu są pełne niezliczonych korzyści i łaski. Ponadto takie noce jak Ragaib (Noc Życzenia), Miradż (Noc Wniebowstąpienia), Baraat (Noc Przebaczenia), Lajlat Al-Kadr (Noc Przeznaczenia) są wypełnione boskimi darami, których wartości nie można zważyć i ocenić za pomocą ziemskich środków.

Allah dał nam te wybrane dni i noce, abyśmy mogli dokonać wielkiego skoku w naszym duchowym rozwoju. Chwalimy Go za te dary. Musimy zrozumieć znaczenie tych dni i spędzić je w wielbieniu Stwórcy naszego. Jeśli skorzystamy z błogosławieństw tych dni i nocy, odprawiając świadome i szczere nabożeństwa, możemy pozbyć się wielu naszych duchowych niedociągnięć i przezwyciężyć wielką odległość na drodze stania się sprawiedliwym sługą Allaha.

Jeden z hadisów Proroka Mahometa (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) głosi: „Radżab jest miesiącem Wszechmocnego Allacha. Szaban, jest moim miesiącem. A Ramadan jest miesiącem mojej ummy (wspólnoty).” (Suyuti)

Prosimy Allaha, aby te trzy miesiące były dla nas błogosławione. O, Allah, czuwaj nad wiernymi i uchroń nas przed wszelką krzywdą i uciskiem! Uczyń nas Swoją zdobyczą! I obdarz nas Swoim błogosławieństwem, radością i pokojem! Spraw, aby miesiące Radżab i Szaban były dla nas błogosławieństwem i przedłuż nam życie, abyśmy dotarli do Ramadanu!

Wysłannik Allaha (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo) się pościł przez wszystkie trzy święte miesiące. Poszczenie w ciągu dwóch świętych miesięcy poprzedzających miesiąc Ramadan jest bardzo dobrym przygotowaniem do obowiązkowego postu podczas miesiąca Ramadan.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *