Kazanie: Narada 01.03.2019

Drodzy Bracia i Siostry

Wszechmocny Allah stworzył człowieka jako istotę społeczną i dlatego potrzebujemy siebie nawzajem, aby nadal żyć. Ta potrzeba zmusza ludzi do prowadzenia wspólnego życia. Samotność jest tylko właściwosią Allaha. Allah wzywa nas do prowadzenia konsultacji między sobą z tym, żeby móc podjąć przemyślane i trafne decyzje. Ludzie mogą przenosić góry, gdy działają razem, a bez konsultacji (narady), najprostsze sprawy mogą się okazać nierozwiązalnymi.

38 werset sury “Asz-szura” głosi: ”…dla tych, którzy odpowiadają swojemu Bogu i odprawiają modlitwę; dla tych, których sprawy są przedmiotem wzajemnej narady; dla tych, którzy rozdają z tego, w co ich zaopatrzyliśmy.”

Jak można zrozumieć z powyższego wersetu Koranu, narada („istiszare”) we wszelkich naszych sprawach  może być uznana za wzajemną pomoc społeczną. Wszakże jeśli weźmiemy pod uwagę ten werset razem z poprzedzającymi i następnymi wersetami, to zobaczymy, że wymieniane są najlepsze cechy wierzących. To jest tych, którzy posiadają te wspaniałe cechy, w tym również zdolność do prowadzenia konsultacji (narady) w sprawach swoich, czeka łaska i zbawienie Allaha. W tym kontekście znaczenie narady wcale nie ustępuje statusowi dwóch innych znaczących praktyk w islamie, jakimi są odprawianie modlitwy i pomaganie (bliźniemu) ludziom.

Następny werset mówi, że jeśli doznali krzywdę, to szukają pomocy u siebie nawzajem. Wspomniano tu o innym obowiązku prawowiernych – pomaganiu sobie nawzajem w trudnych sytuacjach. Oznacza to, że porady („szura”) polegają nie tylko na wymianie myśli i konsultacji, ale także na wspólnym rozwiązaniu problemów, które się pojawiają.

Kiedyś Abu Hurajra (niech Allah będzie z niego zadowolony) powiedział: „Nie widziałem nikogo oprócz Wysłannika Allaha, żeby tak często się konsultował z innymi”. Będąc Prorokiem Najwyższego Stwórcy, nigdy nie zignorował okazji poznania opinii innych w konkretnej sprawie, a ponadto Błogosławiony Prorok przywiązywał do tego szczególną wagę.

Z drugiej strony, w 159 wersecie sury „Al-Imran”, w słowach skierowanych osobiście do Proroka Mahometa (niech będzie z nim pokój i błogosławieństwo Allaha) występuje nakaz, aby skonsultował się z tymi, którzy podlegają mu:  „I przez miłosierdzie od Allaha ty stałeś się dla nich łagodny. Gdybyś był surowy i twardego serca, to oni odeszliby od ciebie. Więc przebacz im i proś Allaha o przebaczenie dla nich; zasięgaj ich rady w każdej sprawie! A kiedy poweźmiesz decyzję, to zaufaj Allahowi! Zaprawdę, Allah kocha tych, którzy ufają!”

Ten werset uzupełnia nasze rozumienie terminu „istiszare” jako niezbędnej cechy każdego przywódcy. Mówi się tutaj, że nie można być niegrzecznym i bezlitosnym wobec tych, którzy są w sytuacji zależnej od ciebie, nie można zakładać, że jesteś właśnie tym, kto się zna na wszystkim. Trzeba się nauczyć uwzględniać i doceniać również opinie i poglądy innych ludzi. Tylko działając w ten sposób, wykorzystując jedynie możliwość konsultowania się w sprawach swoich, możemy zapewnić spójność społeczną i wzajemną pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *