Kazanie: Porada W Czterech Punktach 22.02.2019

Drodzy wierni!

Według  jednego z hadisów nasz wspaniały Prorok (pokój niech będzie z Nim), powiedział w obecności błogosławionego Ebû Zera, co następuje: „Skontroluj i napraw swój okręt jeden raz więcej, ponieważ morze jest bardzo głębokie. Weź ze sobą obfite zapasy jedzenia, bo podróż jest niewątpliwie długa. Weź na plecy tylko lekki bagaż, bo zbocze, na które będziesz się wspinać jest strome. Niech twoje działania nakierowane będą na Boga, albowiem Pan, który wszystko widzi, śledzi i sprawiedliwie osądza, dokładnie wie o wszystkich twoich czynach”. Nasz prorok, pobudzając nasze pragnienia, wolę i pasję do właściwych działań, a jednocześnie kiełznając i hamując nasz popęd i pragnienie robienia rzeczy złych, udziela nam czterech porad.

Po pierwsze czytamy: „Ceddidi’s-sefînete feinne’l-bahra amîkun”, co znaczy „Nareperuj swój okręt, skontroluj jego prawą i lewą stronę. Napraw te części, które wymagają naprawy i zakończ jego przegląd”. Naprawianie okrętu oznacza ciągłe powtarzanie wyznania wiary oraz nieustanne dążenie do pogłębiania swojej religijności. Odnawianie wiary to rzecz wymagająca ciągłości. Powinno ono wejść osobie wierzącej w krew, stać się jej drugą naturą, tak by dzięki nieprzerwanemu procesowi pogłębiała swoją religijność i w końcu osiągnęła w tym względzie doskonałość.

Drugą poradą jest „Ve huzi’z-zâde kâmilen feinne’s-sefere baîdun”, czyli „Zadbaj o odpowiednią aprowizację; zaopatrz się we wszystko, czego możesz potrzebować w podróży”. Użyte w hadisie słowo „zâd” oznacza jedzenie, napoje, ubrania, wierzchowce oraz inne potrzebne rzeczy. W naszym języku odpowiednim wyrazem jest „aprowizacja”. Człowieka czekają dwie podróże: pierwsza to podróż ziemska, a druga – podróż do następnego życia. Jak do podróży ziemskiej potrzebujemy jedzenia, picia, ubrania i dóbr materialnych, za które kupujemy potrzebne rzeczy, tak do podróży w życie przyszłe – stosownego do warunków zaopatrzenia. Jest to zaopatrzenie ważniejsze niż w pierwszym wypadku, sprawiedliwość. A środkiem, który pozwala człowiekowi zaopatrzyć się w sprawiedliwość są dobre uczynki. Dlatego też wszelkie dobre uczynki orbitujące wokół oddawania czci Bogu (ze szczególnym uwzględnieniem namazu) oraz życzliwości dla innych ludzi są dla osoby wierzącej zaopatrzeniem i aprowizacją na życie wieczne.

W trzeciej kolejności prorok powiada „Ve haffifi’l-hımle feinne’l-akabete keûdun”, co tłumaczymy jako „weź ze sobą pełną aprowizację, ale nie nieś bez potrzeby rzeczy, które nie przydadzą ci się w drodze”. Wszystkie sprawy tego świata, które nadają się tylko na opał podsycający ogień w piekle, są dla człowieka jedynie obciążeniem. Należy tak traktować przekleństwa, nie znanie swojego miejsca i bunt przeciw Bogu. Należy tak traktować wszelki grzech i zbłądzenia. Zmniejszenie obciążenia oznacza ucieczkę od występku i uwolnienie się od grzechu. Z tego względu, gdy przekraczamy próg wieczności, powinniśmy pozbyć się nadmiarowego bagażu spraw doczesnych i nie zabierać ze sobą rzeczy, które nam się nie przydadzą. Lekki bagaż ułatwi nam wędrówkę.

Ostatnia wskazówka brzmi: „Ve ahlısı’l-amele feinne’n-nâkıde basîrun”, to jest „we wszystkim ,co robisz postępuj słusznie, bądź życzliwy, czysty, krystaliczny, prawego serca i daleki od samolubstwa. Za swoje czyny odpowiadaj tylko przed Bogiem”, Zawsze strzeż czystości swego serca i dbaj, by twe myśli były nakierowane we właściwą stronę. Budując relacje z Najwyższym trzymaj się z daleka od pokus tego świata. Swoje obowiązki spełniaj tylko dlatego, że On tak każe, a czyniąc to miej przed oczyma tylko Jego zadowolenie i jego wieczyste łaski.

W ten oto sposób jeszcze raz przypomnieliśmy sobie ten błogosławiony hadis. Wszak każdy będący pielgrzymem na tym świecie wierzący potrzebuje odnawiać okręt swojej wiary, dbać o zaopatrzenie na drodze ku wieczności i redukować niepotrzebny bagaż na swoich plecach. A tak się składa, że mające charakter przygotowania uczynki potrzebne w podróży do przyszłego świata będą miały prawdziwą wartość tylko wtedy, gdy spełniane będą w świetle bożej łaski.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir